Vn En

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023

Mô tả công việc

  • Xây dựng quan hệ với báo chí, truyền thông & các đối tác có liên quan
  • Soạn thảo các thông điệp với bên ngoài qua báo chí/truyền thông
  • Tổng hợp và báo cáo các thông tin về công ty được đưa trên báo chí/truyền thông
  • Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện, bảng tin nội bộ tháng/ quý
  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, các kênh/hình thức truyền thông nội bộ, truyền thông đối ngoại
  • Phối hợp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)
  • Quản lý fanpage, kênh youtube, chịu trách nhiệm về nội dung website
  • Cập nhật tin tức, hình ảnh các sự kiện nổi bật của Công ty (YEP, lễ khởi công…)

COPYRIGHT © 2023 By Công Ty Cổ Phần 28.1 | Thiết Kế Website: Phương Nam Vina